You are currently viewing Wdrożenie systemu HACCP

Wdrożenie systemu HACCP

Każde przedsiębiorstwo wytwarzające produkty żywnościowe muszą mieć świadomość tego, że produkt musi być bezpieczny. Za jego jakość oraz to, jak się zachowuje w terminie przydatności do spożycia, do ostatniego dnia terminu odpowiada zawsze producent i on ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo towaru.

Jak wdrażają HACCP firmy z Krakowa?

haccp krakówDlatego aby pełne bezpieczeństwo zapewnić, należy wdrożyć w zakładzie pewne dokumenty, które w tym pomogą. Jest to na pewno księga HACCP, czyli najważniejszy dokument będący podstawą oszacowania ryzyka w danym zakładzie. HACCP składa się z siedmiu podstawowych zasad, dzięki którym możemy przeprowadzić odpowiednie analizy zagrożeń, oszacować ryzyko oraz określić punkty krytyczne i kontrolne. Punkty krytyczne to takie, które muszą być szczególnie monitorowane i weryfikowane a nieprawidłowy ich monitoring może grozić bezpieczeństwu naszego wyrobu. Tak ważne jest więc wdrożenie systemu haccp kraków jest dużym miastem, w którym na pewno znajdziemy profesjonalną firmę, która pomoże nam wdrożyć system, stworzyć podstawy oraz procedury pozwalające nadzorować punkty krytyczne i kontrolne oraz przeszkolić pracowników. Procedury muszą określać szczegółowe postępowanie podczas stwierdzenia zagrożenia oraz działania, jakie należy podjąć aby usunąć zagrożenie. Również muszą być określone działania korygujące i zapobiegawcze czyli takie, które zapobiegną wystąpieniu danej niezgodności w przyszłości.

Świadomość osób pracujących w obszarze produkcyjnym jest naprawdę bardzo ważna. To od osób pracujących w obszarze produkcyjnym oraz respektujących zasady określone w dokumentacji zależy w praktyce, jak dany produkt będzie wyprodukowany, czy będzie zgodny z wymaganiami klienta oraz czy będzie bezpieczny.