You are currently viewing Działanie i typy transformatorów

Działanie i typy transformatorów

W przypadku przesyłu energii elektrycznej, transformatory pozwalają na przesyłanie energii elektrycznej o wysokim napięciu, co zmniejsza straty spowodowane nagrzewaniem się przewodów. Dzięki temu elektrownie mogą być ekonomicznie zlokalizowane w pewnej odległości od odbiorców energii elektrycznej.

Rodzaje i zastosowanie transformatorów

transformatory ochronneWszystkie elektrownie, z wyjątkiem niewielkiej części światowej mocy elektrycznej, przeszły przez serię transformatorów do momentu dotarcia do odbiorcy. W wielu urządzeniach elektronicznych transformator służy do konwersji napięcia z okablowania dystrybucyjnego na dogodne wartości dla potrzeb obwodu, albo bezpośrednio na częstotliwości linii zasilającej, albo poprzez zasilacz impulsowy. Transformatory sygnałowe i audio służą do łączenia stopni wzmacniaczy oraz do dopasowywania urządzeń takich jak mikrofony i odtwarzacze nagraniowe do wejść wzmacniaczy. Transformatory ochronne audio pozwalają obwodom telefonicznym na prowadzenie dwukierunkowej rozmowy przez jedną parę przewodów. Transformator balunowy przekształca sygnał odniesiony do masy na sygnał o zrównoważonym napięciu do masy, np. pomiędzy kablami zewnętrznymi a obwodami wewnętrznymi. Transformatory separacyjne zapobiegają przedostawaniu się prądu do obwodu wtórnego i są stosowane w sprzęcie medycznym oraz na placach budowy. Transformatory rezonansowe są stosowane do sprzęgania pomiędzy stopniami odbiorników radiowych lub w wysokonapięciowych cewkach Tesla.

W układzie nazywanym transformatorem „powietrznym” transformator może być wykonany poprzez umieszczenie uzwojeń blisko siebie. Transformatory z rdzeniem powietrznym eliminują straty wynikające z histerezy w materiale rdzenia. Są one często stosowane w aplikacjach wykorzystujących częstotliwości radiowe.