You are currently viewing Jak obecnie buduje się instalacje podziemne?

Jak obecnie buduje się instalacje podziemne?

  • Post author:
  • Post category:Usługi

Obecnie bardzo mocno zmieniła się technika wykonywania instalacji, które znajdują się pod drogą, chodnikiem, czy przeszkodami terowymi. Aby pracy budowlane nie zaburzały komunikacji na danym szlaku, Wykonuje się specjalne odwierty pod powierzchnią drogi. Dzięki temu prace związane z tworzeniem instalacji nie są związane z żadnymi utrudnieniami.

Jak powstaje przewiert horyzontalny?

przewierty horyzontalneWszyscy wiemy, jak mocno kłopotliwe są prace związane na przykład z przebudową kanalizacji. Na szczęście  w ostatnim czasie bardzo mocno zmieniła się technika wykonywania takich prac. Zamiast wykopu, w celu na przykład utworzenia rozgałęzienia kanalizacji, wykonywane są przewierty horyzontalne. Na czym polega ta technika? Zamiast tworzyć wykop i układać instalacje od góry, wykonuje się specjalny odwiert pod powierzchnią drogi czy chodnika, a następnie wprowadza w niego elementy instalacji, czyli rury czy też kable. Taka metoda wykonywania instalacji czy jej przebudowy ma tę zaletę, że nie jest związana z żadnymi utrudnieniami, typowymi na przykład dla przebudowy kanalizacji która biegnie pod ruchliwą droga. Swoją nazwę przewierty horyzontalne biorą od kierunku wykonywania otworu, czyli nie z góry w dół tylko w bok, w poprzez drogi lub tez wzdłuż niej. Oczywiście, aby wykonać właściwie przewierty horyzontalne, trzeba posiadać odpowiedni sprzęt jak i doświadczenie. Kluczowe jest jak najszybsze zabezpieczenie powstałego wykopu jak również odpowiednie prace przygotowawcze. Obecnie budowanie instalacji metodą przewiertów jest niezwykle popularne.

Tworzenie różnych instalacji, które mają przebiegać pod przeszkodami czy też szlakami komunikacyjnymi, może się wiązać z pewnymi utrudnianiami. Dlatego też obecnie wykorzystuje się nowatorskie sposoby budowy, które tych utrudnień pozwalają uniknąć, czego dobrym przykładem są horyzontalne odwierty.