Opanować podstawy Scrum

Wiele osób działających w branży programistycznej decyduje się zmienić dotychczasową pracę, albo szykuje się do nowych projektów. Przy tworzeniu oprogramowania często wykorzystuje się metodologię Scrum, a zatem warto przygotować się w tym zakresie i wiedzieć, czym to pachnie. Scrum jest częścią metodyk programowania zwinnego i to trzeba wiedzieć.

Scrum przy tworzeniu oprogramowania

podstawy scrum po polskuScrum opiera się na wartościach związanych z pracą zespołową i nieustającym ulepszaniem powstałego produktu. Praca dzieli się na etapy, a już po pierwszym z nich mamy do dyspozycji funkcjonujący produkt – choć jeszcze, oczywiście, w znacznie okrojonej wersji. Wraz z kolejnymi etapami rozwijamy powstałe oprogramowanie, aby efekt końcowy spełniał wszystkie oczekiwania klienta. Współpraca z zamawiającym jest bardzo ważna, ponieważ w procesie tworzenia cały czas może on podsuwać kolejne sugestie i pomysły, które zespół uwzględnia. Ważną rolę odgrywa też Scrum Master, który nadzoruje zespół projektowy i wspiera go w jego działaniach. Dla tych, którzy nie mają obszernej wiedzy, a przygotowują się do pracy z metodologią Scrum pomocne mogą okazać się materiały, które opracowują podstawy Scrum po polsku. Dzięki temu można nadrobić luki w wiedzy, rozwiać wątpliwości i zorientować się w temacie. Oczywiście, najlepiej później jeszcze rozwinąć uzyskane wiadomości, żeby poszerzyć dodatkowo swoje kompetencje.

Podstawy Scrum powinien opanować każdy, kto zamierza zmierzyć się z tą metodologią w odległej lub bliskiej przyszłości. Ważne jest to, aby zrozumieć wartości, jakie przyświecają idei programowania zwinnego. Chodzi o to, aby udoskonalać program do końca trwania projektu. Finalny efekt powinien wówczas zadowolić klienta, jak i cały zaangażowany w pracę zespół.